Icon - Telefon
940 85 778
Godt arbeidsmiljø tiltrekker gode arbeidstakere

Vesterålen HMS AS er en kompetansebedrift som bistår både offentlige og private virksomheter innenfor arbeidslivsfeltet. Bedriftshelsetjenesten skal bistå virksomheten i det forebyggende og systematiske helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet.

Som bedriftshelsetjeneste bistår vi virksomheten i forbindelse med:

I tillegg til den tradisjonelle bedriftshelsetjeneste kan vi også bistå arbeidsgiver i forbindelse med arbeidsrettslige spørsmål. Dette kan for eksempel gjelde bistand i forbindelse med:

Vesterålen HMS AS kan også bistå virksomheter med oppfølging og lukking av avvik etter tilsyn fra offentlige myndigheter. Vesterålen HMS AS ønsker å bidra til at din virksomhet har trygge og gode arbeidsforhold, og som oppfyller lovkravet om forebyggende -og systematisk HMS-arbeid.

Vårt motto er SOLID, KOMPETENT OG TILSTEDE.

Vesterålen HMS AS er godkjent bedriftshelsetjeneste, jf. arbeidsmiljøloven § 3-3.

Bli medlem av bedriftshelsetjenesten
Ja, jeg ønsker å bli kontaktet for å få informasjon om medlemskap.
Firma
Antall ansatte
Kontaktperson
Telefon
Epost

Hva er bedriftshelsetjenesten?

Arbeidsmiljø påvirkes av mange faktorer. Bedriftshelsetjeneste skal bistå virksomheten i det forebyggende HMS- arbeidet, og eventuelt følge opp arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen der dette er nødvendig.